Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.rpibolt.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az „rPI Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek az "rPI Bolt" egyéni vállalkozás (továbbiakban: "rPI Bolt" vagy Vállalkozás vagy szolgáltató) és a "rPI Bolt" által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozás és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

2. Az "rPI Bolt" adatai

Név: rPI Bolt - Németh Gábor e.v.

Székhely: 8097 Nadap, Haladás u. 80

Levelezési cím: 8097 Nadap, Haladás u. 80

Képviselő neve: rPI Bolt Ügyfélszolgálat

Nyilvántartási szám: 31316489

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2012.12.20

Nyilvántartásba vevő szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Adószám: 66055712-2-27

Közösségi adószám: HU66055712

Számlavezető pénzintézet: CIB BANK ZRt.

Számlaszám: 10701094-67742114-51100005

IBAN számlaszám: HU45-1070-1094-6774-2114-5110-0005

E-mail cím: ugyfelszolgalat@rpibolt.hu

Telefonszám: +36-70/668-7555

 

 

Az "rPI Bolt" név a NAV-nál nyílvántartásba vett, regisztrált elnevezése a vállalkozásnak. Az általunk kibocsájtott számlákon ez a megnevezés is szerepelhet.

3. Általános tudnivalók

3.1 A honlapon folytatott tevékenység

 

A webáruházban számítástechnikai és elektronikai termékeket értékesítünk. Hivatalos magyarországi forgalmazója vagyunk a Raspberry PI , Adafruit és egyéb termékeknek és hozzá tartozó kiegészítőknek. 

3.2 Általános irányelvek

3.2.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.rpibolt.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A www.rpibolt.hu oldalon történő vásárlást a 2014. március 15. napját követő vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig - az addig megkötött szerződések esetében - a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza. A 2014. június 13. napjától megkötött, a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződésekre a szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk

 

3.2.2 A www.rpibolt.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3.2.3 A www.rpibolt.hu online webáruháztól vásárolni csak elektronikus úton (online felület) leadott megrendelés alapján lehet. 

3.2.4 A megrendelés - Vállalkozástól küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

3.2.5 A megrendelés leadásával egyidőben Úgyfél részéről Vállalkozás felé fizetési kötelezettség keletkezik, melyet Ügyfél a  megadott határidőn belül köteles teljesíteni.

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét. Például:

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

4.2. Szerzői jogaink

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik. A www.rpibolt.hu oldalakon, található termékleírások valamint az "rPI Bolt" Facebook oldalán található tartalmak Németh Gábor jogtulajdonos szerzői tulajdonát képezik. (továbbiakban: jogtulajdonos). Felhasználásuk, másolásuk kizárólag a jogtulajdonos előzetesen bekért írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével lehetséges. A forrás megjelölése nélküli akár részbeni vagy teljes egészben történõ jogellenes felhasználás, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzõi alkotásokra nagymértékben hasonló vagy azzal összetéveszthetõ rajzokkal, grafikai mintákkal ill. más azokra utaló bármilyen egyéb megjelenésekkel való üzletszerû haszonszerzés esetén a jogellenes használatért a jogtulajdonost az alábbi kötbér illeti: bruttó 25.000 Ft termékenként / vagy más olyan egységenként, melyen a tiltott tartalmak találhatóak naponta.

Az "rPI Bolt" webáruházban elhelyezett szövegek (termékleírások, blog tartalmak) engedély nélküli (nem magáncélú, azaz nem otthoni olvasásra történõ) felhasználása díjköteles. A jogtalan felhasználás díja bruttó 5.000 Ft szavanként, naponta, melybe a pontatlan idézés is beletartozik.
A fenti szabályok betartását piackutatás formájában munkatársaink heti rendszerességgel ellenõrzik, a bizonyításra vitában a jogsértés napján felvett közjegyzõi ténytanúsítást alkalmazzuk, amely közokirat.

A honlap látogatója az oldalon történõ böngészéssel tudomásul veszi az érvényes kötbérkikötést és a jogtalan felhasználásért fizetendő díjat. Tájékoztatjuk, hogy kötbér nem túlzó, hiszen a termékek eladásából befolyó bevétel alapján került mint elmaradt haszon kiszámításra. A nem túlzó kötbért vita esetén a bíróság sem módosíthatja. 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és/vagy alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.

A regisztráció alkalmával az alábbi (!!!valós!!!) adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. A hibásan megadott, vagy valótlan, nem létező adatokmegadása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget és a megrendelést /amenniyben felszólítás után a hibás adato(ka)t a Felhasználó nem módosítja/ törölheti!

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Egyebek:

A kosárba tett termékeket a rendszer automatikusan tárolja szerver oldalon. Belépés után a mentett kosár tartalma automatikusan elérhető.

A megrendelt termékek ellenértékét készpézzel vagy előre utalással vagy online bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Szolgáltató raktárát csak kifizetett termékek hagyhatják el. A vételár számlára történő beérkezését követően kerülnek a termékek átadásra a logisztikai partnernek. 

Ha van érvényes kedvezményre jogosító kupon, akkor rendelésenként 1 db kupon váltható be. 

Az online kártyaelfogadáshoz a CIB Bank és a Simplepay szolgáltatását vesszük igénybe, A bankkártyás fizetéssel kapcsolatban részletes információ a webáruházban érhető el: http://www.rpibolt.hu/shop_help_det.php?type=cib

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. 

Azonban Szolgáltató fenn tartja a jogot arra, hogy az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amelyben a megrendelt tételekkel kapcsolatosan információt ad azok pontos elérhetőségéről és státuszáról és amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása

A megrendelés - Vállalkozástól küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet elektronikusan tárolunk és archiválálunk. 

5.5. Számlázás

Az "rPI Bolt" webáruház MINDEN érvényes megrendelésről számlát állít ki.

Az "rPI Bolt" webáruház a számláit a KBOSS.hu KFT által biztosított számlázási rendszerrel (szamlazz.hu) állítja ki.

Az "rPI Bolt" webáruház alapértelmezett számlajellege az  elektronikus számla.  

Elektronikus számla kiállítása esetén a számla letöltési linkjét küldjük meg a felhasználó által regisztrációkor megadott email címre. Az email mindig az "rpibolt [kukac] szamlazz.hu" címről érkezik. Ezért mindig biztosítsa ezen emailek számára, hogy ne kerülhessenek postafiókja SPAM könyvtárába. A számla a link alapján letölthető. Az elektronikus számla fájlformátuma: pdf . Az elektronikus számlán az “Elektronikus Számla” megnevezés található. Az elektronikus számlák hitelességet biztosító tanusítványt tartalmaznak. Ezen tanusítvány a KBOSS.hu KFT tanusítványa. A számlákat az ADOBE Reader megfelelő verziójával lehet leellenőrizni. Részletes leírás ezzel kapcsolatosan a Számlázási szolgáltató oldalán érhető el. https://www.szamlazz.hu/szamla/tudastar/eszamla/hitelesseg_ellenorzese

 

Papír alapú számlát kizárólag abban az esetben állítunk ki, ha  a felhasználó a megrendelés feladásakor a “Megjegyzés” rovatban írásban kéri a papír alapú számla kibocsátását. Ezt felhasználó a “papír alapú számlát kérek” megjegyzés beírásával teheti meg a megrendelés leadásával egyidőben, melyet a “Megjegyzés” rovatba kell beírni, NEM külön e-mailben közölni!

 

Papíralapú számla igénylése és kiállítása esetén az elkészült számlát minden esetben pdf formátumban küldjük el felhasználó részére a megrendelésben megadott e-mail címre. Az email mindig az "rpibolt [kukac] szamlazz.hu" címről érkezik. Ezért mindig biztosítsa ezen emailek számára, hogy ne kerülhessenek postafiókja SPAM könyvtárába. A számla a link alapján letölthető. Ezen számla kinyomtatása felhasználó feladata. Az íly módon kinyomtatott számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes. A kinyomtatott számlán a “Számla” megnevezés található.

 

Az "rPI Bolt" webáruház jogosult a papír alapú számlákért plusz kezelési költség felszámítására.

Amennyiben a számla jellegét (elektronikus formátumról - papír alapú számlára vagy fordítva ) utólag, az elkészült  számla kibocsátása után kívánja felhasználó módosítani, úgy a mindenkori és az ÁSZF-ben rögzített) számlamódosítási díj kerül felszámolásra. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a szolgáltató hibájából került téves számlajelleggel  kibocsátva a számla.

Téves számlázási adatok megadása, számlajelleg utólagos megváltoztatása, elvesztett papír alapú számla esetén új számla, vagy számlamásolat kiállításának adminisztrációs/ számlamódosítási díja: 3000 Ft + ÁFA azaz bruttó 3810 Ft.

Számlamásolat és új számla esetén (a hibás számla címünkre történő visszaérkezése, és) az adminisztrációs díj számlánkra történt beérkezése után küldjük az új, a javított, vagy a számlamásolatot, e-mailben,  pdf.- formátumban, a regisztáció alkalmával megadott e-mail címre.

Az adminisztrációs/számlamódosítási díjat az alapadatoknál található bankszámlára kell utalni.

Az utalás megjegyzés rovatába az alábbiakat kell feltüntetni: "xxxxx számla = vagy megrendelés Számlamódosítási/számlakérési díj" ahol xxxxx a hibás/elveszett/megsérült számla száma, vagy a megrendelés azonosítója szerepeljen.

Megrendelést megbontani nem tudunk. Azt mindig egyben számlázzuk.

 

 

5.6. Fizetés

Webáruházunk raktárát csak kifizetett termékek hagyhatják el. Ezért a webáruházunkból rendelt termékek ellenértékét az alábbi módon egyenlítheti ki.

5.6.1. Előre utalás

"Előre utalás"-os fizetés választása esetén magánszemélyeknek emailt küldünk mely tartalmazza a szükséges információkat az utaláshoz. Cégeknek automatikusan díjbekérőt küldünk, mely alapján végrehajthatják az utalást.

 

Átutalásos fizetés esetén a megrendelés és a szállítási díj végösszegét kérjük az alábbi bankszámlaszámra utalni:

CIB Bank: 10701094-67742114-51100005 (Németh Gábor E.V.)

Minden esetben tüntesse fel az átutaláson a nevét és a megrendelés azonosítót, melyet a visszaigazoló e-mailben talál!

Megrendelés nélküli átutalásokat nem áll módunkban fogadni, ezek visszautalásra kerülnek a banki költségek levonása után!

5.6.2. Bankkártyás online fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a webáruházból a kártyás fizetést biztosító OPT Simplepay vagy a CIB Bank oldalára kerül átirányításra. Itt a szükséges kártyaadatok megadása után azonnal tud fizetni. A sikeres kártyás fizetés esetén beérkezettnek tekintjük a vételárat, és ennek megfelelően folytatjuk a megrendelés feldolgozását. A tranzakció sikerességéről vagy sikertelenségéről értesítést kap.

5.6.3. Készpénzzel a helyszínen

Készpénzes fizetésre csak abban az esetben van lehetőség, ha személyes átvételt választott. Ekkor a termék átvételekor tudja kiegyenlíteni a megrendelése értékét az előzetesen egyeztetett időben és helyen.

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

5.7.1. Kiszállítás GLS futárral/ GLS CsomagPontra:

Költségtakarékos, rugalmas megoldás a feladástól számított 1 munkanapos kiszállítási határidővel!  

A GLS sms-ben és e-mailben értesíti a címzettet a csomag várható érkezéséről, illetve a futár elérhetőségéről.

GLS csomagponti átvétel: a szolgáltatás együtt biztosítja a futár gyorsaságát és a csomagponti kényelmes átvételt.

200 településen több mint 500 GLS CsomagPont átvevőhelyen átvehető a megrendelés! A szolgáltatás megrendelésével a csomagot a kiválasztott GLS CsomagPontba küldjük ki, ahol a vásárlók a feladástól számított 24 órán belül átvehetik azt. A vásárlót a futár-szolgáltató SMS-ben és/vagy e-mailen értesíti, ha az árut kiszállította a kiválasztott GLS CsomagPontba. A küldemény 5 munkanapon keresztül vehető át érvényes személyi okmány bemutatásával. A lejárati határidő után az át nem vett csomagokat visszaszállíttatjuk telephelyünkre. Ezt követően a csomagot csak azután áll módunkban újraindítani, ha a szállítási díjat az ügyfél ismételten kifizette. Amennyiben átirányítani szeretné a csomagját, az átirányítási költség szintén az ügyfelet terheli, mely költség tartozásként fog megjelenni az Ügyfél részéről.

 

A csomagok után a https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes oldalon az e-mailben megkapott csomagazonosító (vonalkód/csomagszám) begépelésével, vagy a 36 1 802 0265,illetve a 36 20 890-0660 -as nem emeltdíjas telefonszámon lehet érdeklődni szintén a csomgaszám megadásával naponta 07-20 h között

Rendelés feldolgozásának / küldésének menete:

 

 • Beérkezik a megrendelés webáruházunkba (T nap 13 óráig) 
 • Csomag átadása GLS-nek (T+1 munkanapon) 
  • Csomag kiszállítása GLS csomagpontra: (T+2. nap). Ekkor átvehető a csomagponton.

   

  Vállalt szállítási határidő Magyarország területén: GLS-nek átadást követő +1 munkanap  5.7.2. Kiszállítás Pick Pack Pontra

   

  Pick Pack Pontos szállítás esetén az ország több mint 400 pontján lehet átvenni a megrendelt termékeket. Azoknak ajánljuk, akik nem szeretnének, vagy nem tudnak otthon várni a csomagra.(Jellemző átvételi pontok: Inmedio, Relay hírlapüzletek, OMV benzinkutak, kisebb/nagyobb üzletek jellemzően bevásárlási pontokon, nagyobb áruházakban.

  A csomagok után a http://www.pickpackpont.hu/csomagkereso oldalon az e-mailben megkapott csomagazonosító (vonalkód/csomagszám) begépelésével, vagy a 06 1 803 6300 -as telefonszámon lehet érdeklődni szintén a csomgaszám megadásával naponta 07-20 h között. A küldemény 5 napon keresztül vehető át díjmentesen a választott csomagponton érvényes személyi okmány bemutatásával. A lejárati határidő előtt egy nappal - amennyiben nem történt meg a csomagátvátel - jelezzük ügyfeleinknek, hogy kérésre meghosszabbítjuk az átvételi időt, vagy az ügyfél költségére visszaszállíttatjuk telephelyünkre. Ez követően a csomagot csak azután áll módunkben újraindítani, ha a szállítási díjat az ügyfél ismételten kifizette. Amennyiben átirányítani szeretné a csomagját, az átirányítási költség szintén az ügyfelet terheli, mely költség tartozásként fog megjelenni az Ügyfél részéről.

  Vállalt szállítási határidő: Budapestre - PickPack Pontnak átadást követő +3. munkanap

  Vállalt szállítási határidő: Vidékre - PickPack Pontnak átadást követő +4. munkanap

   

  5.7.3. Személyes átvétel

  A jelenlegi vírushelyzet miatt nincs lehetőség személyes átvételre.

   

  Fontos!

  A csomag átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól/szállítótól a  jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

  Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

  A szállítási költségek a webáruházban a választható szállítási módoknál vannak feltüntetve.

  A szállítási költségek és módjainak megváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja!

  A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket/termékeket ( kivéve, amennyiben erről szóban, vagy írásban máshogy meg nem állapodtak, vagy a késedelem oka Fogyasztó felé jelezve lett).

  A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  Ha a Szolgáltató a megállapodott határidőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

  6. Elállási jog

  6.1 Elállási jog szabályai

  A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálybalépéséig. A 2014. június 13. napja után kötött szerződésekre már ennek szabályai vonatkoznak

  A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Vállalkozás Ügyfélszolgálata felé kell megtenni , a webáruház "INFORMÁCIÓK" oldalán található hivatalos kapcsolattartási csatornák egyikén (postai úton, e-mailen, vagy telefon). Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

  A Rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

  Szolgáltató a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF-ben leírtakkal, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

   

  6.2. Elállási jog gyakorlásának menete

  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

  A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

  Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

  Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

  A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

  Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

  A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

  Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  6.3. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

  Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

  Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

  Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

  Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

  Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

  Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

  Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

  A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

  7. Szavatosság

  7.1 A Jótállás/Szavatosság irányadó szabályai

  A 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében a termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § - 6:170. §]

  A Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

   

  7.2. Kellékszavatosság

  A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

  Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

  Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

  A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

  7.3. Termékszavatosság

  Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

  7.4. Jótállás

  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

  A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  7.5. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

  A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

  Név: rPI Bolt - Németh Gábor e.v.

  Levelezési cím: 8097 Nadap, Haladás u. 80

  Telefonszám: +36-70/668-7555

  E-mail cím: ugyfelszolgalat@rpibolt.hu

   

  A garanciális cserére visszaküldött termékek bevizsgálási ideje 15 nap, visszaküldési határidő 30 nap, amennyiben a garanciális cseréhez hosszabb beszerzési határidő nem társul.

  8. Jogérvényesítési lehetőségek

  8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

  A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  Név: rPI Bolt - Németh Gábor e.v.

  Levelezési cím: 8097 Nadap, Haladás u. 80

  Telefonszám: +36-70/668-7555

  E-mail cím: ugyfelszolgalat@rpibolt.hu

  A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

  A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

  A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

  Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

  A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

  8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

  Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.A békéltető testületek eljárásáról bővebben a www.bekeltetes.hu weboldalon tájékozódhat. Szolgáltatót a békéltetõ testületi eljárásban együttmûködési kötelezettség terheli,melynek vállalkozásunk maradéktalanul aláveti magát! Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltetõ testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltetõ testületet mûködtetõ kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttmûködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelõ írásbeli egyezségkötés lehetõségének felajánlására terjed ki.A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: (Fejér Megyei Békéltető Testület, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon: 06-22/510-310; 22-510-323 Fax: 06-22-510-312 e-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu),
  • Panasztétel  a területileg illetékes járási hivataloknál
   A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik. Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.
  • Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform. 

   Az online vitarendezési platformot az alábbi linkre kattintva érheti el:

   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

  • Bírósági eljárás kezdeményezése,

  Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
  A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
  Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

  Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

  9. Egyéb

  9.1. ÁSZF, árak módosítása

  A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

  9.2. Technikai korlátok

  A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

  9.3. Adatvédelmi szabályzat

  A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://www.rpibolt.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

  1.sz melléklet

  Elállási nyilatkozat letöltése: Elállási nyilatkozat.pdf

  Hatályba lépés

  Utolsó módosítás dátuma: 2021.02.25.

  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.02.25.

  Általános jogi közlemény

  A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

  Adatkezelési alapelvek

  Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

  A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

  A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

  Vásárló regisztráció

  Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

  Hírlevél igénylés

  Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

  Adatkezelés rendje
  1. Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak (MPL ZRt, GLS General Logistics Systems Hungary Kft., SPRINTER Futárszolgálat Kft. ) átadott kiszállításhoz szükséges információk valamint a számlázáshoz (KBOSS Kft.) szükséges számlázási információk. 
  2. Online adatátadás esetén mindig titkosított csatornán keresztül történik a kommunikáció.
  3. A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre(például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
  4. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
  5. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
  6. Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.
  7. Bankkártyás fizetés esetén semmiféle, a kártyával kapcsolatos adat nem kerül az „rPI Bolt” webáruház  rendszerébe. A kártyakezelést az online bankkártya elfogadást végző partnerünk végzi (CIB Bank Zrt). Az rPI Bolt csak a tranzakció státuszáról kap visszajelzést (sikeres/sikertelen)

  A Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

  Kapcsolat, Jogorvoslat

  Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

  A Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

  Hasznos tudnivalók internetes (online) vásárlásokról

  Az internet térnyerése és országhatárokon átívelő jellege a fogyasztók vásárlási szokásaira is érzékelhető hatással van. Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a virtuális üzletek (másnéven: webáruházak, netboltok, webshopok) a fogyasztók körében, akik egyre többször vásárolnak a neten, illetve tájékozódnak a különböző ajánlatokról a vásárlás előtt. A bevásárlás egyszerűen és gyorsan elintézhető a nap bármely órájában, és nemcsak Magyarországról, hanem akár a világ bármely országából rendelhetünk. Azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy az online vásárlás nemcsak előnyökkel, hanem kockázattal is járhat, amelyeket mindig szem előtt kell tartanunk. A legfontosabb tudnivaló azonban az, hogy a fogyasztókat az online valóságban is védik a jogszabályi rendelkezések, azaz a „cyber fogyasztónak” is vannak jogai!

  További információk: http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas.html

  A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei az rpibolt.hu webáruházban
  Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a
  menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

  Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban
  található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti
  a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott
  kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok
  segítségével lapozhat.

  Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél
  külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig"
  megjelölés. A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése
  esetén mennyiségi kedvezményt biztosítunk. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában
  újonnan megjelenő termékek.

  Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a
  "Termék részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is
  tartalmazzák.

  Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha
  valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes
  keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely
  tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a
  "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak
  megtekintésére is.

  Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház
  elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat
  az áruház üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem
  KLIKKELJEN IDE
  .

  A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett
  termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes
  kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a
  "Megrendelés" gombra.

  Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez
  szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

  A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának
  megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén
  egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely
  segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a
  regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

  Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt
  megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel
  lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

  Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra,
  ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban
  részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy
  promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja
  meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha
  mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás
  fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki
  tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor
  kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

  A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével.
  Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden
  megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a
  megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a
  megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más
  fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja
  megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.
  ;